Bublinkovou fólii lidé ve středověku vůbec neznali

Život je proces zdokonalování

Přirozený životní vývoj probíhá vždy směrem vzhůru, tedy neustále k většímu zdokonalování sebe sama, prostředí kolem nás a tím pádem i pozitivnějším vztahům s ostatními lidmi. Týká se to naprosto všech životních aspektů, i těch zdánlivě malicherných či nicotných, jimž příliš nevěnujeme pozornost.

fólie, nůžky, lepicí páska

Jedním z příkladů může být i balení předmětů při jejich transportu – stěhování nebo distribuci mezi sklady, obchody a zákazníky. Na počátku vývoje novodobých lidských dějin tak, jak je známe z doložených archivů či archeologických nálezů, využívalo lidstvo rostliny a rostlinná vlákna, jimiž změkčovalo svá obydlí, později se již začaly vyrábět tkaniny a textilie také chránily předměty před rozbitím při transportu. Tímto způsobem se zabezpečovalo např. sklo, keramika a porcelán již ve středověku.

bublinková folie

Významnou změnou v logistice byl vynález výroby papíru, ten postupně nahradil textil, papír byl také levnější, dobře dostupný a lehčí a využívá se jej k balení věcí dodnes. V současné době je stále nejvyužívanějším vnějším obalem přepravovaných věcí kartonová lepenka, papírový karton se používá i pro výplně krabic v podobě kartonové střiže (vlny).

Jedním z nejvýznamnějších objevů novodobé historie byl polyetylen a z něho vyrobená bublinková fólie https://www.balteto.cz/. Zpočátku mělo jít o dekorativní tapetu, ta se však neujala a namísto dekorace ji známe hlavně jako perfektní výplňový a balicí materiál. Můžete do něj balit předměty velké malé, relativně křehké, o různých hmotnostech, s velmi efektivním výsledkem.

Bublinková fólie nezapáchá ani žádný zápach neabsorbuje, je naprosto zdravotně nezávadná, můžete do ní zabalit i potraviny nebo hračky pro děti. Je velmi dobře dostupná, levná a lze ji dlouhodobě skladovat a mít ji připravenou a při ruce v domácnosti nebo ve firmě pro různé neočekávané situace.