Principy Montessori vzdělávání

Tento vzdělávací program vzniknul v roce 1907 a to otevřením Domu dětí pod taktovkou Marií Montessori, školy která byla primárně určená pro mentálně retardované děti vě věku 3-6 let. Tato škola se výrazně lišila od těch klasických, dávala totiž dětem samostatnost a možnost svobodně se rozhodnout, jakou činnost bude dítě provozovat. Základní myšlenkou tohoto vzdělávání je totiž „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Montessori vzdělávání si nejvíce zakládá na respektu a svobodě. Mezi jeho stěžejní principy patří :
batole, holčička, četba
·         Partnerský přístup
Stejně jako pedagog vyžaduje od svých žáků respekt a úctu, i k dítěti je potřeba chovat se s úctou a respektem. Platí zde zlaté pravidlo „nechovejte se k druhým tak, jak byste nechtěli, aby se chovali oni k vám.“ Toto pravidlo nám vlastně říká, že ani z pozice staršího bychom se k dětem neměli chovat nadřazeně, nýbrž partnersky. Učitel zde funguje jako průvodce.
·         Samostatnost a nezávislost
Nabádá děti k tomu, aby použivali vlastní úsudek a objevovali věci po svém, tak jak je jim to přirozené. Necháváme je samostaně fungovat, například oblékat se a jíst, pokud o to mají zájem a podporujeme jejich tvořivého ducha.
dítě, dřevěné kostičky
·         Princip připraveného prostředí
Aby se dítě mohlo rozvíjet, je potřeba aby k tomu mělo odpovídající prostředí. Dítěti připravujeme prostor, který mu dopřeje výše zmiňovanou samostatnost – že si například může podat, co v danou chvíli potřebuje. Rodič nebo pedagog tak například předpřipraví několik aktivit, které může dítě bezpečně využívat  a dítě se pak samo rozhodne, co bude dělat.
·         Řád a volnost
Přestože dítě má volnost v rozhodování a také v tom, jak dlouho se bude činnosti věnovat nebo bude-li u ní chtít být samo nebo se spolužákem/kamarádem, jsou přecijen jistá pravidla, která se musí dodržovat a které se dítě učí už od útlého věku. Je to například řád v tom, kam patří pomůcky, které dítě využívá ke svému rozvoji, tzn. vše má své místo a po ukončení činnosti je potřeba vše na to své místo vrátit. Stejně tak každá činnost má svůj začátek a konec, který dítě musí respektovat.
Dnes už máme možnost i my se rozhodnout, jaký přístup ke vzdělávání zvolíme. Po České republice a to zejména ve velkých městech, existují desítky mateřských i základních škol s montessori výukou a očekává se, že jejich obliba bude nadále stoupat a těchto zařízení přibývat.