Co je to COT report a jak ji můžeme využít

Není pochyb o tom, že investování na akciovém trhu může být velmi výnosné. Zároveň však sebou přináší značné riziko, že o své peníze přijdeme. Aby se to nestalo, používáme nejrůznější ukazatele, které nám mají pomoci predikovat, jakým směrem se bude trh ubírat.

Jedním z těch méně známých, avšak velmi užitečných, je i COT report. Název pochází ze zkratky Commitments of Traders, tedy společenství obchodníků. Spočívá de facto ve sledování největších firem v dané oblasti trhu. Ti totiž mají největší vliv na to, jak se bude situace nadále vyvíjet. Lze proto s jejich pomocí poměrně dobře zjistit, do jakých oborů se vyplatí investovat, aniž bychom museli porovnávat stovky či tisíce firem.

jednoduchý graf vývoje cen

Zde je samozřejmě důležité, co vše se zde sleduje. V první řadě je to vývoj jejich zisku. Jaký byl v jednotlivých obdobích a jakou má ve většině případů tendenci? Stoupající či klesající? Zde nesmíme zapomínat, že zatímco u jedné firmy může prudce stoupat, u druhé, která se zabývá tím samým, může naopak klesat. Zde je pak nutné najít a vyhodnotit příčinu tohoto rozdílu.

Sledujeme také vývoj ceny akcií. Zde je situace podobná, a tento graf často kopíruje graf růstu zisku. Zde by se pak mohlo zdát jasné, že koupíme akcie té firmy, u níž stoupají. Tak jednoduché to však není.

provádění COT analýzy

Musíme si uvědomit, že se zde snažíme předpovědět budoucí chování trhu, nikoliv určit, do které konkrétní firmy bychom měli investovat. Zde totiž ještě nemůžeme vědět, zda cena akcií půjde i nadále nahoru, či začne klesat. To vyžaduje další analýzu, kterou je potřeba provést.

Je tedy vidět, že se jedná o poměrně užitečný nástroj, pokud jde o obecné směřování a trendy. Příliš nám však neporadí, pokud chceme najít konkrétní firmu, do které bychom měli investovat. K tomu jsou určeny jiné nástroje. A právě jejich kombinace vede ke zdaleka nejlepším výsledkům.